رفتن به محتوای اصلی
محصولات بهترین رابرای بهترین‌هافراهم کرده‌ایم
محصولات بهترین رابرای بهترین‌هافراهم کرده‌ایم

محصولات هیوندای اکستیر موپیکو

پیشرفته‌ترین خودروها
با
آخرین نسل فنآوری

ارایه بیشینه
پاسداری از پیشرانه

پیشرفته‌ترین خودروها
با
آخرین نسل فنآوری
ارایه بیشینه پاسداری از پیشرانه

حاصل مشارکت بزرگان
صنایع نفت و خودرو جهانی

Sweetened with honey Contains all kinds of vitamins and minerals
بکشید و رها کنید
حاصل مشارکت بزرگان
صنایع نفت و خودرو جهانی
محصولات اعتماد به اصالتتضمین عملکرد بهینهارزشمندترین هاست
محصولات اعتماد به اصالتتضمین عملکرد بهینهارزشمندترین هاست

طراحی شده برای بهترینن خودروها با برترین تکنولوژی

حفاظت ممتاز
در برابر
خوردگی و پوسیدگی

طراحی شده برای بهترینن خودروها با برترین تکنولوژی
حفاظت ممتاز
در برابر
خوردگی و پوسیدگی

به سفارش
هیوندای اویل بانک
کره جنوبی

بکشید و رها کنید
محصولات فرمولاسیون افزایش طول عمرCمحافظت در برابر کاویتاسیون و ایجاد حفرهبدون افزایش حجم
محصولات فرمولاسیون افزایش طول عمرمحافظت در برابر کاویتاسیون و ایجاد حفره/text> بدون افزایش حجم

کمک موثر
در برابر
سایش و زنگ زدگی

مقابله با آلوگی آب احساس ضربان پدال

کمک موثر
در برابر
سایش و زنگ زدگی
مقابله با آلوگی آب احساس ضربان پدال
ضدیخ
ضد جوش
ضد زنگ
ضدیخ
ضد جوش
ضد زنگ
روغن موتور
ATF, واسکازین
میعانات
پایین